فروش دنا 1.7 لیتر در خوزستان مدل 1395

کارکرد : 7,500 کیلومتر قیمت : 41,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

خراسان شمالی - 4 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
40,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1394

مازندران - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

دنا، 1.7 لیتر، 1396

آذربایجان غربی - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
25,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
45,350,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1394

همدان - 5 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
otex.ir