فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2013

کارکرد : 41,500 کیلومتر قیمت : 340,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
272,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

مرکزی - 9 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir