فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2013

کارکرد : 41,500 کیلومتر قیمت : 340,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

مرکزی - 12 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

خراسان رضوی - 12 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir