فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2013

کارکرد : 41,500 کیلومتر قیمت : 340,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

مرکزی - 7 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir