فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2013

کارکرد : 41,500 کیلومتر قیمت : 340,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
141,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
348,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
236,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
18,200 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir