فروش هیوندای ix55 در اصفهان مدل 2011

کارکرد : 38,000 کیلومتر قیمت : 205,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
399,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

البرز - 12 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

فارس - 4 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir