فروش هیوندای ix55 در اصفهان مدل 2011

کارکرد : 38,000 کیلومتر قیمت : 205,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2009

آذربایجان غربی - 7 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
41,500 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2009

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
289,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
44,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir