فروش سمند LX در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 34,100,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
6,700 کیلومتر
قیمت
31,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1389

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1383

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
15,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir