فروش سمند LX در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 34,100,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir