فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 247,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
134,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
302,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

مرکزی - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir