فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 6,000 کیلومتر قیمت : 205,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
437,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
353,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir