فروش مزدا 323 در تهران مدل 1381

کارکرد : 275,000 کیلومتر قیمت : 23,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

مزدا، 323، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1385

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
219,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1385

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
23,800,000
منبع آگهی
otex.ir