فروش هیوندای سانتافه در اصفهان مدل 2015

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
568,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
570,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
91,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir