فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,680,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
302,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
236,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

کرمانشاه - 4 ماه پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
otex.ir