فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,800 کیلومتر
قیمت
55,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

قزوین - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
53,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

خراسان رضوی - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir