فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 43,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1393

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir