فروش مزدا 323 در تهران مدل 1382

کارکرد : 115,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 323، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
275,000 کیلومتر
قیمت
23,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 323، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
253,000 کیلومتر
قیمت
1,111,111
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1378

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
23,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1384

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1381

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
1,381 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir