فروش ساینا EX اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1395

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
27,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir