فروش ساینا EX اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
29,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir