فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1394

کارکرد : 45,800 کیلومتر قیمت : 34,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
32,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1391

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
82,500 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

قم - 2 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,500 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
otex.ir