فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1394

کارکرد : 45,800 کیلومتر قیمت : 34,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1394

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
27,750,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
29,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir