فروش رانا LX در تهران مدل 1393

کارکرد : 86,000 کیلومتر قیمت : 27,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

رانا، LX، 1395

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رانا، LX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,324 کیلومتر
قیمت
28,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رانا، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رانا، LX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رانا، LX، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
14,300 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
77 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir