فروش ام وی ام 530 در تهران مدل 1391

کارکرد : 75,000 کیلومتر قیمت : 28,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

ام وی ام، 530، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

ام وی ام، 530، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ام وی ام، 530، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ام وی ام، 530، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ام وی ام، 530، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ام وی ام، 530، 1391

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ام وی ام، 530، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ام وی ام، 530، 1393

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
otex.ir