فروش نیسان ماکسیما در همدان مدل 1382

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
69,900,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,500 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

کرمانشاه - 8 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
1,130,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
570,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com