فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1395

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : 24,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
31,500 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1390

چهارمحال و بختیاری - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
21,450,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
25,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
21,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir