فروش دنا پلاس در تهران مدل 1396

کارکرد : 14,000 کیلومتر قیمت : 52,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

بوشهر - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

آذربایجان غربی - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
65,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
3,100 کیلومتر
قیمت
51,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

آذربایجان شرقی - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
otex.ir