فروش کیا سراتو 2000 در تهران مدل 2017

کارکرد : 9,000 کیلومتر قیمت : 180,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2010

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir