فروش کیا سراتو 2000 در تهران مدل 2017

کارکرد : 9,000 کیلومتر قیمت : 180,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
272,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
171,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2015

همدان - 2 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir