فروش کیا سراتو 2000 در تهران مدل 2017

کارکرد : 9,000 کیلومتر قیمت : 180,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
203,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
183,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
259,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2008

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir