فروش مزدا 3 جدید صندوق دار در تهران مدل 1395

کارکرد : 47,000 کیلومتر قیمت : 131,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
3,700 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397

گلستان - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1395

گیلان - 10 ماه پیش

کارکرد
47,670 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1389

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
151,000 کیلومتر
قیمت
72,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir