فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2009

کارکرد : 148,000 کیلومتر قیمت : 127,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
2,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir