فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 246,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
103,500 کیلومتر
قیمت
171,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
329,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir