فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 246,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

مازندران - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

مازندران - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir