فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 320,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
279,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
386,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2012

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir