فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 24,000 کیلومتر قیمت : 317,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
91,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
630,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2009

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir