فروش کیا سراتو 2000 در تهران مدل 2016

کارکرد : 18,000 کیلومتر قیمت : 162,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
282,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir