فروش کیا سراتو 2000 در تهران مدل 2016

کارکرد : 18,000 کیلومتر قیمت : 162,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2015

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
6,500 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
211,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2010

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir