فروش هیوندای i20 در تهران مدل 2015

کارکرد : 37,000 کیلومتر قیمت : 94,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، i20، 2015

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
39,500 کیلومتر
قیمت
800,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
129,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
71,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir