فروش هیوندای i20 در تهران مدل 2015

کارکرد : 37,000 کیلومتر قیمت : 94,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
121,000 کیلومتر
قیمت
147,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، i20، 2015

گلستان - 2 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
810,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir