فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
119,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 1387

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
233,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
262,000,000
منبع آگهی
otex.ir