فروش لیفان X60 دنده ای در ایلام مدل 1393

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

لیفان، X60 دنده ای، 1395

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
605,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

البرز - 1 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1394

اصفهان - 4 هفته پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
475,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

کردستان - 2 روز پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
40,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com