فروش لیفان X60 دنده ای در ایلام مدل 1393

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1394

گیلان - 5 ماه پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
14 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir