فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 195,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

فارس - 7 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2015

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
2,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
4,900 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir