فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1390

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 139,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
139,770 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

کرمانشاه - 1 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2012

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir