فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1390

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 139,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2012

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

کرمانشاه - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

گلستان - 9 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
312,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2010

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir