فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

گیلان - 10 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
409,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

گیلان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
233,000,000
منبع آگهی
otex.ir