فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
206,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

آذربایجان شرقی - 9 ماه پیش

کارکرد
2,500 کیلومتر
قیمت
249,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

البرز - 4 هفته پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
495,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
60 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir