فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1385

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 7,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
244,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

گیلان - 7 ماه پیش

کارکرد
228,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
8,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
15,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1384

آذربایجان غربی - 2 سال پیش

کارکرد
1,316 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com