فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1385

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 7,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
229,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
199,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

خراسان رضوی - 12 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
262,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
13,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
204 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir