فروش هیوندای i20 در تهران مدل 2017

کارکرد : 13,700 کیلومتر قیمت : 75,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
1,600 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir