فروش هیوندای i20 در تهران مدل 2017

کارکرد : 13,700 کیلومتر قیمت : 75,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
86,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
123,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
11,500 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
71,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
82,500,000
منبع آگهی
otex.ir