فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1394

کارکرد : 35,000 کیلومتر قیمت : 46,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
18,890 کیلومتر
قیمت
50,700,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
59,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir