فروش رانا LX در تهران مدل 1393

کارکرد : 127,000 کیلومتر قیمت : 28,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1394

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
30,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رانا، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
37,550,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رانا، LX، 1393

خراسان رضوی - 11 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رانا، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
35,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رانا، LX، 1396

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رانا، LX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رانا، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir