فروش پراید 131SE در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1392

خراسان رضوی - 12 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,300 کیلومتر
قیمت
18,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir