فروش دنا پلاس در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 60,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1,500 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

آذربایجان غربی - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
65,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

قم - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
106,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir