فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1386

کارکرد : 197,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
84,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir