فروش هیوندای اکسنت در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
191,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
126,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
2 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2015

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
114,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir