فروش پراید صندوق دار در فارس مدل 1385

کارکرد : 250,000 کیلومتر قیمت : 9,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1383

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
5,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
9,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
100 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

مازندران - 4 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
10,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1390

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir