فروش پراید صندوق دار در فارس مدل 1385

کارکرد : 250,000 کیلومتر قیمت : 9,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
8,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1378

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
362,743 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
145 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
336,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
14,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir