فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1392

کارکرد : 135,000 کیلومتر قیمت : 30,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
59,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
34,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

سیستان و بلوچستان - 2 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir