فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1392

کارکرد : 135,000 کیلومتر قیمت : 30,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
94,038 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

هرمزگان - 1 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان رضوی - 2 هفته پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
42,500 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir