فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2015

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 500,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
710,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
695,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir