فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2015

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 500,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
368,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
680,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
695,000,000
منبع آگهی
otex.ir