فروش کیا اپتیما در قزوین مدل 2015

کارکرد : 36,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

قزوین - 7 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
342,000,000
منبع آگهی
otex.ir