فروش کیا اپتیما در قزوین مدل 2015

کارکرد : 36,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2009

مرکزی - 7 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
288,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
28,300 کیلومتر
قیمت
197,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir