فروش کیا اپتیما در قزوین مدل 2015

کارکرد : 36,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 1 هفته پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
233,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir