فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1395

کارکرد : 44,000 کیلومتر قیمت : 18,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1377

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
222,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1382

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com