فروش هیوندای سانتافه در یزد مدل 2016

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 208,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
286,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
271,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
570,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
294,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
244,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
16,500 کیلومتر
قیمت
548,000,000
منبع آگهی
otex.ir