فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 265,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2013

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir