فروش نیسان پاترول دو در در اصفهان مدل 1375

کارکرد : 297,866 کیلومتر قیمت : 20,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1372

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1368

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1367

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1375

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1378

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1379

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
388,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir