فروش نیسان پاترول دو در در اصفهان مدل 1375

کارکرد : 297,866 کیلومتر قیمت : 20,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1374

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1376

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1372

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1375

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1378

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
176,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1374

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
450,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
otex.ir