فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
33,500 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
32,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
32,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com