فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
74,500 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1394

کردستان - 3 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1391

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
82,500 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir