فروش جک S5 دنده ای در تهران مدل 1395

کارکرد : 28,000 کیلومتر قیمت : 88,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

جک، S5 دنده ای، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، S5 دنده ای، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، S5 دنده ای، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، S5 دنده ای، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، S5 دنده ای، 1395

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، S5 دنده ای، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، S5 دنده ای، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، S5 دنده ای، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,700 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir